{lang_news_hot}

 • Tuyển dụng lái xe tháng 03⁄2018

  28/02/2018

  Công Ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Tuấn Hoàng chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải đường dài và nội thành Hà Nội. Công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường và đội ngũ giao nhận vận chuyển, cần tuyển dụng 03 lái xe:

 • Biểu thuế Xuất Nhập khẩu thông thường áp dụng từ 01⁄01⁄2018

  07/02/2018

  Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 45⁄2017⁄QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36⁄2016⁄QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, từ ngày 01⁄01⁄2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường ...

 • Hải quan Hải Phòng thay đổi địa bàn quản lý các Chi Cục Hải quan

  06/02/2018

  Cục Hải quan Hải Phòng vừa phân công lại địa bàn quan lý của các Chi Cục Hải quan ở một số khu vực cảng biển, KCN trên địa bàn.

 • Hướng dẫn khai báo hóa chất nhập khẩu

  25/11/2017

  Kể từ ngày 25⁄11⁄2017 Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất sẽ có hiệu lực. Tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất sẽ phải “khai báo hóa chất nhập khẩu trên cổng ...

Giới thiệu

Giao nhận vận chuyển

Dịch vụ hải quan

Tư liệu

Đối tác, Khách hàng của chúng tôi